img
Nersan Vakfı Hakkında

Nersan Vakfı, toplum hizmeti amacıyla kurulan ve eğitim, sağlık ve çevre konularında faaliyet gösteren kuruluştur. Nersan Vakfı, toplumun refahını artırmak ve sosyal adaleti sağlamak için çalışmaktadır.

Toplumumuzun sağlık, eğitim ve çevre konularında karşılaştığı zorlukları ele almayı ve çözümler sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, insanların daha sağlıklı, eğitimli ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamalarına destek olmak için çalışmaktır.

Sağlık alanında, toplumun sağlığını iyileştirmek için çeşitli projeler yürütüyoruz. Eğitim alanında, eşit fırsatlara sahip olmayı amaçlayan projeler geliştiriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek için, okul öncesi eğitim programları, öğrencilere burs sağlama projeleri ve yetenekli gençlere mentorluk programları gibi faaliyetler yürütüyoruz.

Çevre konusunda, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik için projeler yürütüyoruz.

img