img

Bu çatı altında
sevgi var!

img

İyilik İçin
Güçlü Bir İlişki.

Nersan Vakfı toplumumuzdaki sosyal sorunlarla başa çıkmak ve toplumsal değişimi teşvik etmek için yardımlaşma ve dayanışma önemli bir rol oynamayı amaçlamaktadır.

Nersan Vakfına Hoşgeldiniz

Nersan Vakfı, toplum hizmeti amacıyla kurulan ve eğitim, sağlık ve çevre konularında faaliyet gösteren kuruluştur. Nersan Vakfı, toplumun refahını artırmak ve sosyal adaleti sağlamak için çalışmaktadır.

Nersan Vakfı geniş bir yelpazede yardımlarını sürdürmek, toplumun daha iyi bir geleceğe ilerlemesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilir bir toplumsal kalkınma için çalışmalarımızı sürdürmekte ve toplumda farkındalık oluşturarak dayanışma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz.

İletişime Geçin
imgimg

Biz
Buradayız!

Nersan Vakfı toplumumuzdaki sosyal sorunlarla başa çıkmak ve toplumsal değişimi teşvik etmek için yardımlaşma ve dayanışma önemli bir rol oynamayı amaçlamaktadır.

nersan vakfı çalışmaları

img img

Eğitim

img

Sağlık

img img

Spor

img img

Çevre Koruma

iyilik için güçlü bir ilişki

Eğitim ve sağlık, toplumların gelişimi ve bireylerin refahı için kilit öneme sahip iki alan olarak kabul edilir. Bu iki alanın birbirleriyle güçlü bir ilişkisi vardır ve birindeki iyileşme diğerini olumlu yönde etkileyebilir.

img

Gelecek Nesillere Temiz Dünya Bırakalım!

Çevre korumasının önemi, geleceğimizi ve gezegenimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için hayati bir role sahiptir.

img

Geleceğe Yatırım : Eğitim

Eğitim, bireylerin hayatlarında önemli bir
rol oynar ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

img

Sağlık en değerli yatırımdır!

Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı ve sağlık sorunlarıyla mücadele etmeyi hedefleyoruz.

img
img

50 yıllık tecrübemiz ile
hayata dokunuyoruz.

Sağlık, eğitim, çevre gibi birçok alanda faaliyet göstererek toplumsal değişime katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bizimle İletişime Geçin!